Bavaria 41 (98, 4 cabins, Krk)
Bavaria 41 (98, 4 cabins, Trogir)
Bavaria 41E (96, 3 cabins, Pula)
Bavaria 41H (97, 4 cabins, Rogoznica)
Bavaria 41H (97, 4 cabins, Rogoznica)