Bavaria 36 (2000, 3 cabins, Krk)
Bavaria 36 (99, 3 cabins, Zadar)
Bavaria 36 (98, 3 cabins, Trogir)